Bestuursverslag 2016/2017

Voorwoord directie

In dit bestuursverslag laten we zien wat we in seizoen 2016-2017 hebben bereikt, waar we trots op zijn in de lange reeks van culturele, maatschappelijke en commerciële activiteiten. Het ging niet vanzelf om binnen de gestelde financiële randvoorwaarden te blijven. De druk op de exploitatie en organisatie is hoog, het sluitend houden van de begroting een uitdaging. Toch blijven we met lef programmeren, gaan we risico’s aan en blijven we groots en grootstedelijk denken. We maken de omslag van een ambtelijke cultuur naar een dynamische, commerciële en extern gerichte bedrijfscultuur waarin optimaal wordt samengewerkt. Er is sprake van een doorgaande ontwikkeling, zowel intern als extern gericht. We willen prikkelend zijn en mensen tot nadenken aansporen. We staan niet stil, maar zijn steeds in beweging en zijn het kloppende, culturele hart van de stad. De samenwerking met de stad ontwikkelt zich van faciliteren naar inhoudelijk betrokken zijn en initiëren. Daarbij hebben we een sterke focus op de nieuwe ontwikkelingen en de nieuwe organisatie. Waar we vroeger een meer klassiek theater waren, zijn we nu een innovatieve, veelzijdige aanbieder. We heten Zwolse theaters, maar feitelijk bieden we veel meer dan theater alleen. We zijn een maatschappelijk en cultureel gemotiveerd mediabedrijf. We denken niet in genres, maar in belevenissen. We realiseren commerciële evenementen, brengen vermaak en artistieke hoogstandjes.

Ondernemend theater in het hart van de stad
Zwolse theaters staat in het hart van de stad. Onze voorzieningen zijn zo vaak en zo lang mogelijk open en maken zich sterk om een zo breed en divers mogelijk publiek te ontvangen. In goede samenwerking met Café Foyé voegen we publieke ruimte aan de stad toe. Café Foyé functioneert tevens  als debatpodium voor Club Cele en als open podium voor jong en vaak nog onontdekt talent.

Met onze programma’s verrijken we de levens van de inwoners van Zwolle. We willen dat onze programmering een zo groot mogelijke impact heeft, zowel in cijfers als in gevoel. Zwolse theaters wil een plek veroveren in de harten van alle inwoners. We willen een zo breed mogelijke afspiegeling van de bevolking in huis halen. We mikken daarbij niet alleen op Zwolle, maar uitdrukkelijk ook op de regio en soms ook op het landelijk publiek. Daarvoor is het nodig dat veel verschillende groepen mensen zich kunnen herkennen in onze programmering en dat ze zich erdoor uitgedaagd voelen. We zetten in op diversiteit, zowel op het podium als in de zaal als in de organisatie.

Partner in stedelijke ontwikkeling
We maken niet alleen deel uit van de leefwereld van de inwoners, maar zijn ook een speler in een ondernemende regio. Een goed geoutilleerde theatervoorziening die een groot aantal voorstellingen brengt is een cruciale factor in de strategie van een ambitieuze stad.

We zorgen voor hoogwaardige verdieping en vermaak en zijn daarmee medebepalend voor de identiteit van Zwolle. Die rol willen we ook nadrukkelijk spelen. Door een herkenbare en eigen programmering kunnen we Zwolle landelijk op de kaart zetten als cultuurstad. Cultuur en creativiteit zijn belangrijk om de aantrekkingskracht van Zwolle op peil te houden en om deze waar mogelijk te versterken. Binnen de stad wil Zwolse theaters op dagelijkse basis partner zijn van andere spelers in de stad. We denken daarbij aan de gemeente, maar ook aan het onderwijs, de maatschappelijke instellingen en aan het bedrijfsleven. We doen dit door het gesprek met partners consequent en regelmatig voeren. We zijn gesprekspartner over de onderwerpen die onze partners bezighouden. Deze onderwerpen reflecteren in het aanbod van Zwolse theaters. We voelen ons samen thuis in een stad die talent koestert en laat bloeien.

Kennen en gekend worden
Deze ambitie maakt dat we ons (potentieel) publiek nog veel beter moeten leren kennen. We willen scherp in beeld houden hoe het publiek onze organisatie en het aanbod ervaart en wat dit betekent voor het gedrag van de organisatie. Dit vraagt dat we ook durven investeren in marketing en in de digitale infrastructuur. We gaan het gesprek met de bezoekers ook op dagelijkse basis intensiveren. Dit veronderstelt dat álle medewerkers (en niet alleen die in horeca of gastontvangst) op een hartelijke en positieve manier en met kennis van zaken, met bezoekers in gesprek kunnen gaan. In alle contactmomenten laten we onze gasten ervaren dat we hen serieus nemen en dat het ons veel waard is dat ze zich bij ons thuis voelen.

Terugblik en vooruitblik
We kijken terug op een enerverend jaar waarin we, dankzij de cultuuromslag die we afgelopen jaren maakten met de organisatie, succesvol waren op gebied van programmering, evenementen en verhuur. Het grootste succes in programmering was de musical Ciske de Rat die wij in Zwolle zeven keer aan het publiek konden vertonen. Maar liefst 5.045 kaarten werden er in Zwolle verkocht voor deze voorstelling. De snelst verkopende voorstelling was de voorstelling van de Vlaams cabaretier  Philippe Geubels waarvoor we maar liefst 1.876 kaarten in vijf minuten wisten te verkopen!

We zijn er trots op dat we erin zijn geslaagd in het afgelopen seizoen meer bezoekers te bereiken voor zowel onze programmering als voor de overige activiteiten in Theater De Spiegel en Schouwburg Odeon.

Afgelopen seizoen hebben we groots ingezet op ons programma talentontwikkeling in het TheaterLAB. Deltion College is hierin als eerste onderwijsinstelling de samenwerking aangegaan met Zwolse theaters. Doordat Theatergroep The Young Ones bij Zwolse theaters is komen inwonen hebben we ook in nauwe samenwerking met dit gezelschap stappen kunnen zetten op het gebied van Talentontwikkeling. Samen met poppodium Hedon is er een plan opgesteld voor het starten van een gezamenlijk productiehuis voor talentontwikkeling. Dit programma kan aankomend seizoen doorgezet worden mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel.

Ook Kameroperahuis heeft een plekje gevonden binnen Zwolse theaters waardoor de samenwerking met dit productiehuis nog verder geïntensiveerd kon worden.

Onstuimig
Positieve ontwikkelingen, maar het werk is nog lang niet af. Het blijft onstuimig weer in de theatersector. Het landelijk theateraanbod staat fors onder druk. De spoeling van het kwaliteitsaanbod is dunner geworden en het is niet altijd even gemakkelijk om de juiste voorstellingen in te kopen. Een algemene tendens de afgelopen jaren in de theaters in Nederland is een verandering in aanbod van voorstellingen. Veel gezelschappen trekken zich, vanwege bezuinigingen die het Rijk heeft doorgevoerd, terug in eigen stad en regio. Het publiek is minder trouw dan vroeger, grillig in de keuzes en geneigd om veel later kaarten te kopen, wat een andere marketingstrategie vereist. De concurrentie in de vrijetijdssector is groot. We zullen hard moeten werken om de gezonde situatie te consolideren. Van bedreigingen kunnen we kansen maken door ook festivals, zoals het Stadsfestival Zwolle, en stadsevenementen in het culturele aanbod van Zwolse theaters op te nemen om een groot en deels ander publiek te trekken.

Tegelijkertijd voelen we ons uitgedaagd door de ambities van het stadsbestuur om de positie van de stad Zwolle en onze regio in het land te versterken. We zijn blij dat bestuurders en politici inzien dat Zwolse theaters hieraan bijdraagt. Dit maakt dat de doelen voor de komende periode een stuk verder strekken dan consolidatie. We gaan een forse stap extra zetten en tonen daarbij regionale en landelijke ambitie.

De in 2013 aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen van € 250.000,- is ondertussen volledig verwerkt en de aangekondigde bezuiniging van € 100.000,-- voor 2018 kan opgevangen worden. Om deze bezuinigingen te kunnen realiseren hebben we de organisatie op een andere manier ingericht, waardoor we flexibeler zijn in de personeelsinzet, hetgeen een positief effect heeft op de exploitatiekosten. Tegelijkertijd zijn er binnen de budgetten verschuivingen doorgevoerd als gevolg van de gemaakte inhoudelijke keuzes. Per saldo sluiten we het seizoen 2016-2017 onderaan de streep met een positief resultaat af.

Zwolse theaters kijkt vol goede moed naar de toekomst. De strategische en programmatische lijnen die zijn ingezet, worden in de komende jaren doorontwikkeld. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we onze positie als podium van de stad kunnen waarmaken!

Margreet Wieringa
Directeur / bestuurder

Lees hier het volledige bestuursverslag 2016/2017.


diagonale streep Uitgelicht

The Color Purple

The Color Purple

30 nov
t/m
1 dec

informatie Meer info

Jacqueline Govaert - Zo zit dat dus ook

Jacqueline Govaert

Zo zit dat dus ook
wo 14 nov 20.00 uur

informatie Meer info

Allesvanwaarde

Veenfabriek

Alles van waarde
do 29 nov 20.30 uur

informatie Meer info

nieuws diagonale streep Meest gelezen

In de kleedkamer met.. Kim Pieters & Aylin Sezer

In de kleedkamer met.. Kim Pieters & Aylin Sezer

Nagenieten van ‘Guilty Pleasures’

kalender wo 7 november 2018

informatie Lees meer

digitale nieuwsbrief

Bezoekadressen

Schouwburg Odeon
Blijmarkt 25
8011 ND Zwolle

Theater De Spiegel
Spinhuisplein 14
8011 ZZ Zwolle

Kaartverkoop

0900 - 1435 (€0,45 / minuut)

Kassa Schouwburg Odeon
(in Café Foyé)

Dagelijks van 10.00 - 20.30 uur

Kassa Theater De Spiegel
Vanaf één uur voor de voorstelling

favoriet van Volg ons op